klientai

EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!) 2016. gada 13. jūnijsEFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) 2016. gada 6. jūnijsDARBS AR GRŪTO KLIENTU  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)  2016. gada 7. jūnijsMENEDŽMENTA ABC  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja) 2016. gada 14. jūnijsPĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem) 2016. gada 28. jūnijs
EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!) 2016. gada 13. jūnijs
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) 2016. gada 6. jūnijs
DARBS AR GRŪTO KLIENTU (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi) 2016. gada 7. jūnijs
MENEDŽMENTA ABC (Ko darbinieki sagaida no vadītāja) 2016. gada 14. jūnijs
PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem) 2016. gada 28. jūnijs