Atsauksmes

Labs, viegli uztverams, precīzs, motivējošs, ar daudziem piemēriem no dzīves. Īpašs pluss seminārā ir Armanda Ābelīša atraktīvais un motivējošais pasniegšanas stils. Sajūta, ka tiešām tiek dalīta pieredze un amata noslēpumi.
Normunds Pucis
Semināra vadītājs pieveda daudzus vērtīgus piemērus no reālām dzīves situācijām, semināru vadīja saprotami, kodolīgi un profesionāli.
Uzskatu, ka pateicoties šim semināram spēšu paaugstināt savu un pārdošanas nodaļas darba efektivitāti, kā arī palielināt un uzlabot uzņēmuma rādītājus.
Valdis Vucers
Uz semināru ierados ar konkrētu mērķi – izkristalizēt savas kļūdas. Mērķis sasniegts. Ļoti veiksmīgs, bet man mazliet novēlots, jo esmu darbā pieļāvis tik daudz kļūdu, kuras varēja neielaist.
Augstu vērtēju iegūtās zināšanas. Guvu zināmu sakārtotību domās.
Raimonds Dambis
Paraudzījos uz pārdevēja darbu arī no malas profesionālā līmenī. Svarīga bija pozitīvo un negatīvo vārdu lietošana, preces piedāvāšana. Uzzināju, kā savaldīt niknu klientu. Ir jaunas idejas kā pilnveidoties.
Inese Dreijere
Seminārs ir ļoti labs. Jāapmeklē arī par citām tēmām.
Vija Matuļenko
Ļoti patika tieši pasniegšanas veids, ar kādu pasniedzējs mums spēja to visu paskaidrot un saprast, kas tieši galvenais ir mūsu darbā ar pircēju, un kā to visu mēs ne īpaši sarežģītā veidā varam pielietot savā ikdienas darbā.
Ilona Laičāne
Šie kursi palīdzēja atsvaidzināt gan jau esošās zināšanas, gan papildināt zināšanas ar jaunu, noderīgu informāciju darba specifikas sakarā. Īpaši vēlētos izcelt apmācību laikā veikto Mystery Shopping, kas ļāva analizēt ikdienas darbā pieļautās nepilnības, kļūdas pārdošanas jomā, kuras ikdienas steigā mēs mēdzam neievērot.
Balstoties uz šo Mystery Shopping tika veikta rūpīga darba analīze, kas veicina klientu apkalpošanas kultūru mūsu uzņēmumā. Kā arī palīdz pārdevējiem veikt labāku klientu vēlmju analīzi. Tāpat ļoti noderīgs ir videomateriāls, kurš tika uzņemts apmācību laikā, tas noder savas uzvedības analīzei arī pēc kursu absolvēšanas. Kopumā, ar esošajiem kursiem esam ļoti apmierināti un plānojam izmantot Sia “Discovery World” pakalpojumus arī turpmāk.
Kārlis Eidis
Man šodien ļoti patika Jūsu vadiitā pirmā semināra diena ,ieguvu daudz jaunas informācijas. :) paldies.
ps. Ceru rīt, otrā semināra dienā, arī iegūšu jaunu noderīgu info.Lai Jums veicas!
Aija
Armanda Ābelīša vadītajos kursos piedalījās Sia "I.Zeberiņa grāmatnīca" pārdevējas un veikalu vadītājas, kuru pakļautībā ir darbinieki.
Kursu laikā tika apskatīti veiksmīgas pārdošanas un veiksmīgas vadīšanas pamati, piemēram – darbinieku motivēšana, darba organizēšana, kontrole, komunikācija, profesionāla pārdevēja kritēriji, darbs ar klientiem u.c.
Kursos tika piedāvāti veiksmīgi izveidoti izdales materiāli, kas koncentrētā veidā atspoguļo apskatāmās tēmas.
Kursu teorētisko daļu papildina daudzveidīgi piemēri, situāciju risinājumi un analīze. Piemēri bija saistīti ar uzņēmuma darbības specifiku.
Pozitīvi vērtējama kursu vadītāja prasme veidot dialogu ar auditoriju. Informācija tika pasniegta atraktīvi un saistoši.
Pēteris Gobzemis
Vēlamies pateikties par veiktām apmācībām A/s "Lauma". Šāda veida apmācības saviem klientiem mēs organizējām pirmo reizi, un, spriežot pēc saņemtajām atsauksmēm no mūsu klientiem, apmācības bija ļoti interesantas, tās deva gan teorētisku, gan praktisku nozīmi.
Jāatzīmē, ka arī mūsu uzņēmuma darbiniekiem, neskatoties uz to, ka viņi jau iepriekš bija piedalījušies Jūsu rīkotajos semināros ar līdzīgu tematiku, bija interesanti noklausīties apmācību atkārtoti gūstot jaunas, noderīgas atziņas. Vēlamies vēlreiz pateikties visu mūsu klientu vārdā par profesionāli sagatavoto apmācību programmu un izdales materiāliem, entuziasmu un atraktivitāti, ar kādu Jūs vadījāt semināru.
Viktors Aišpurs
Es, kā Sia "Euroskor Latvijā" direktors, uzskatu, ka īpaša loma tirdzniecībā ir tieši pārdevējiem, tāpēc liela uzmanība tiek veltīta pārdevēju profesionālo apmācību plāna izveidei. Šajā sakarā augstu vērtējami „Perfect Sales Academy” direktora un lektora Armanda Ābelīša profesionālie padomi, kas saistīti ar klientu apkalpošanu. Pateicoties semināram, tika atsvaidzinātas jau esošās zināšanas un gūtas jaunas idejas profesionālajā jomā, kas mudina domāt par pašreizējo darba metožu efektīvāku izmantošanu, kā arī jaunu ieviešanu.
Īpaši jāuzsver semināra vadītāja Armanda Ābelīša profesionalitāte klientu apkalpošanas jautājumos, kurš spēja objektīvi novērtēt patreizējo situāciju, sniegt noderīgus padomus klientu piesaistīšanā un tirdzniecības veicināšanā. Arī „Perfect Sales Academy” seminārā ietvertās tēmas bija ļoti svarīgas visiem ar klientu apkalpošanu saistītiem darbiniekiem, un, kas ir būtiski, lektors Armands Ābelītis tās izklāstīja ar neviltotu entuziasmu un atraktivitāti, kas semināru padarīja vēl interesantāku.
Seminārs pilnveidoja darbinieku profesionālās iemaņas, kas, manuprāt, liek personālam justies saliedētākam, kļūt zinošākam un sākt strādāt ar "jaunu elpu", un Armands Ābelītis to var panākt. Tāpēc saskatu nepieciešamību turpināt sadarbību ar "Perfect Sales Academy" un izsaku pateicību Armandam Ābelītim par paveikto līdz šim.
Aldis Lūsis
Starp "Perfect Sales Academy" un Sia "INTER-RIGA" pastāv ilgstoša sadarbība, kuras laikā esam apguvuši dažādas semināru programmas. Sia „Perfect Sales Academy” nodrošina ne tikai mūsu darbinieku profesionālo izaugsmi, bet arī palīdz izprast lietas, kuras ir saistītas ar mūsu biznesa pamatiem – tirdzniecību un klientu apkalpošanu. Sia "Perfect Sales Academy" izprot mūsu vajadzības un darbības specifiku, kas ir svarīgs faktors, lai veicinātu savstarpējo sadarbību.
Sadarbības laikā esam pārliecinājušies, ka Sia "Perfect Sales Academy" strādā profesionāli darbinieki.
Nākamreiz, mēs nedomāsim, jo mūsu izvēle ir skaidra – tā ir "Perfect Sales Academy"!
Ringolds Bērziņš
Vēlamies izteikt pateicību par profesionāli un ļoti interesanti noorganizēto semināru Sia „VIVA Sport” darbiniekiem. Esam pārliecināti, ka mūsu darbinieki iegūtās zināšanas varēs lietderīgi izmantot savā ikdienas darbā.
A. Bunde
Semināra vadītājs labi pārzināja AVIS piedāvātos pakalpojumus, kā arī bija iedziļinājies AVIS darba specifikā. Šī iemesla dēļ, izvēlētais semināra temats bija ļoti interesants visiem klausītājiem un izmantoties piemēri vienkārši un praktiski – noderīgi tieši AVIS darbā ar klientiem.
Drukātie izdales materiāli bija labi sagatavoti ar pārskatāmi izkārtotu informāciju. Valoda gan izdales materiālos, gan seminārā bija saprotama un viegli uztverama. A. Ābelītis vadīja semināru ļoti profesionāli, visus semināra klausītājus prasmīgi iesaistot diskusijās, uzklausot jautājumus, izskaidrojot tos, kā arī, uzdodot nelielus darbus pa grupām.
Kopumā seminārs bija izcili kvalitatīvi sagatavots un efektīvs AVIS darbā.
Manuprāt, šāda veida seminārs jeb apmācība ir noderīga jebkuram veiksmīgam, uz klientu orientētam uzņēmumam, kas vēlas gūt maksimālu rezultātu darbā ar klientiem.
Artūrs Zantmans
Sia „Lagra” uzņēmuma darbinieki apmeklēja mācību semināru „Efektīva pārdošana”, kurus pasniedza lektors Armands Ābelītis. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar apģērbu vairum un mazumtirdzniecību, ir izveidots veikalu tīkls „X Jeans” dažādās Latvijas pilsētās. Šāda profila uzņēmumos viena no lielākajām pamatvērtībām ir labs pārdevējs, tāpēc nolēmām izmantot Sia „Discovery World” pakalpojumu un nosūtījām savus darbiniekus uz apmācību semināru „Efektīva pārdošana”. Personīgi kā uzņēmuma vadītāja uzskatu, ka seminārs bija ļoti vērtīgs. Pirmkārt, ceļot mūsu pārdevēju pašapziņu, liekot viņiem saprast, ka tiešām viņi ir ļoti vērtīgi darbinieki uzņēmumā, kā arī apzināties sava labi padarītā darba vērtību. Armands Ābelītis semināru pasniedz ļoti atraktīvā veidā, ar efektīviem dzīves piemēriem. Paldies semināra rīkotājiem un pasniedzējam.
Jeļena Saulīte
Noklausoties Armanda Ābelīša semināru „Telefona izmantošana pārdošanā” rodas iespaids, ka piedalījāmies profesionālā lekcijā. Lekcijas saturs bija saprotams, labi uztverams un darbu rosinošs. Pareiza psiholoģiska pieeja katram klausītājam. Mēs labprāt tiktos uz nākošo lekciju, kur ceram turpināt vērtīgo dialogu.
Mājas Anttila
Farmaceitiskā kompānija „Zentiva International A.S. ir pozitīvi novērtējusi pārdošanas prasmju kursus „Efektīva pārdošana” un atzīst, ka iegūtā informācija ir sekmīgi pielietojama farmācijas nozarē.
A. Briede
A/s „Lauku Avīze” reklāmas aģentūra pateicas Armandam Ābelītim par semināra vadīšanu reklāmas konsultantiem.
A.Ābelītis ir profesionālis – gan kā pārdevējs, gan kā semināra vadītājs. Viņa skolai ir augsts līmenis, kur teorija ļoti labi tiek papildināta ar personisko pieredzi un piemēriem. Tas katram dalībniekam dod spēcīgu impulsu mērķa sasniegšanai, pastiprina motivāciju, ticību saviem spēkiem. Iegūtās zināšanas lieti noderēs mūsu darbinieku ikdienas darbā.
A. Stankēvičs
Lai uzlabotu savu esošo un potenciālo klientu apkalpošanu, izvēlējāmies Jūsu vadīto kursu „Uz klientu orientēta efektīva pārdošana.”
Vērtējot kursu teorētisko daļu vēlētos atzīmēt, ka tā atšķīrās no citiem līdzīgiem kursiem. Manuprāt, atšķirība bija pozitīva, jo uzsvars tika likts uz galveno pārdošanas procesā, „sauso” teoriju atstājot otrā plānā.
Runājot par kursu pasniegšanas veidu, tas mūsu darbiniekus patīkami pārsteidza, jo bija pietiekami atraktīvs un interesants.
Skatoties uz kursu kopumā, palika pozitīvi un noturīgi iespaidi. Esmu pārliecināts, ka kursos iegūtās zināšanas mums palīdzēs pilnveidoties efektīvas pārdošanas un klientu apkalpošanas jomā.
G.Geistarts
A/s „Latfood” izsaka pateicību par doto iespēju sadarboties mūsu darbinieku apmācībās, organizējot kursus pārdošanas grupai par tēmu „Efektīva pārdošana”.
Esam apmierināti ar semināra kvalitāti un vienkāršo pasniegšanas metodi.
I. Muzikants
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)MENEDŽMENTA ABC  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
MENEDŽMENTA ABC (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!