Kuehne+Nagel Latvia

Seminārs ir kvalitatīvs, dod labas zināšanas par pārdošanas procesu, kā arī palīdz saprast pārdošanas sistēmas būtību. Kaut gan semināra sākumā bija viedoklis, ka vārds profesionāls neasociējas ar pārdošanas speciālistu, tagad varu teikt, ka Armands Ābelītis ir īstais profesionālis savā sfērā.
Dmitrijs Tvorohovičs
Lai arī man ir diezgan liela pieredze darbā ar klientiem, seminārā dzirdētais daudz ko „atsvaidzināja”. Piemēram, faktori, kas ietekmē pircēja izvēli, pārdošanas procesa posmi. Tā turpināt!
Antra Veide
Pasniedzējs bija atraktīvs, cītīgs, pārliecinošs. Semināra tēmas bija ļoti aktuālas Kuehne+Nagel.
Gints Kalve
Ļoti vērtīga, augstā profesionālā līmenī organizēta apmācība. Nepieciešami katram uzņēmuma darbiniekam ( ieskaitot vadību ) iegūt šīs zināšanas.
Visas apskatītās tēmas aktuālas manam ikdienas darbam, bet īpaši gribu izcelt apskatītos attieksmes jautājumus un darījumu noslēgumu.
Pateicoties iegūtajām zināšanām, jau nākošajā dienā pēc apmācības man izdevās veiksmīgi noslēgt lielu darījumu ar nozīmīgu klientu uz visiem mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem. Paldies!
Edīte Strode, Kuehne-nagel sauszemes pārdošanas nodaļas vadītāja
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)"MENEDŽMENTA ABC"  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)